کارسوق چیست؟

فرم ثبت طرح پژوهشی مربوط به کارسوق لیزر وکوانتوم

از اینجا دانلود کنید👆👆

اطلاعیه مهم :

سلام و ضمن تبریک سال نو فرم ثبت طرح پژوهشی مربوط به کارسوق لیزر وکوانتوم ارسال 👆👆گردید .دانش آموزان تا پایان فروردین فرصت دارند طرح های خود را بصورت انفرادی یا گروهی (نهایتا سه نفر) به آدرس ایمیلSampadlqw@gmail.comارسال نمایند .فایل wordو pdfطرح در قالب یک فایل فشرده ارسال گردد .پذیرش وبررسی طرح های ناقص امکان پذیر نمی باشد .باتشکر

اطلاعیه :بزودی لینک نظرسنجی مربوط به اولین کارسوق لیزر وکوانتوم ارسال می گردددانش آموزان می بایست قبل از ارسال طرح خود حتما به سوالات فرم نظرسنجی پاسخ گویند