تماس با ما

راه های ارتباطی با کارسوق:

دبیرخانه:ورامین – خ روغنکشی خ ابن سینا  دبیرستان استعدادهای درخشان شهید ستاری

تلفن ثابت: -02136292455

تلفن همراه: -09198555507