درباره ما

کارسوق جایگزینی برای واژه‌ی workshop و به معنی یک دوره‌ی آموزشی کوتاه‌مدت درباره‌ی موضوعی خاص است.

در ایران برگزاری کارسوق‌ها یا کارگاه‌های تخصصی از سطح دانشگاه آغاز شد و پس از مدتی به عنوان یک عامل مؤثر در شناسایی و رشد بیشتر دانش‌آموزان خلاق در سطح پیش از دانشگاه نیز آغاز گردید.

کارسوق سبب می‌شود که عده‌ی زیادی بتوانند در مدتی کوتاه از امکانات آموزشی در سطح بالا بهره ببرند. همچنین کارسوق موجب افزایش ارتباط علمی بین دانش‌آموزان مدارس مختلف و یا حتی دانش‌آموزان شهرهای مختلف می‌شود و نیز موقعیتی است برای بها دادن به دانش‌آموزان شهرستانی.

تعریف

کارسوق یک دوره کوتاه مدت آموزشی در یک موضوع خاص است. این کلمه معنای لغت به لغت کلمه انگلیسی  Work Shop(کار +سوق(بازار)) می باشد.

 

هدف

یافتن دانش‌آموزان خلاق و مبتکر با حصول سطح متوسطی از آگاهی‌های کلاسیک.

به بیان ساده:کشف استعدادهای خاص و تقویت روحیه خلاقیت و آفرینندگی

 

ارکان

کارسوقهای مختلف ، با شیوه های گوناگونی برگزار می گردند. اما سعی شده است که حداقل از یکی از روشهای زیر برای انتقال اطلاعات در آنها استفاده گردد.

ـ سخنرانی       ـ نشست‌های مختلف     ـ نمایشگاه                 ـ مسابقه

ـ گفتگو          ـ آزمایش                  ـ بحث                     ـ کارگاه علمی

ـ سایر روش‌های متنوع برای آموزش

 

 

امتیاز روش کارسوقی

ـ کارسوق رهایی از قیود برنامه کلاسیک آموزشی است.

ـ کارسوق بر اساس مفاهیم شهودی و نو زوایای پنهان علوم پایه را بیان می‌کند.

ـ در کارسوق‌، ارائه دقیق و علمی از جریان‌های مختلف علوم بیان می‌گردد.

ـ کارسوق‌ها راه را برای آغاز سریع‌تر تحقیقات جدی دانش‌آموزان باز می‌کنند.

ـ کارسوق‌ها امکان درک و شهود به‌صورت عینی و انفرادی را برای دانش‌آموزان ایجاد می‌کنند.