برگزاری وبینار توجیهی دانش آموزان کارسوق

برگزاری وبینار توجیهی دانش آموزان کارسوق

آقای مرادی مسئول دبیرخانه کارسوق کوانتوم و لیزر دبیرستان شهید ستاری بیان نمو دند که در دوم اسفند وبینار توجیهی باهدف ایجاد آمادگی و هماهنگی دانش آموزان کار سوق و تبیین محتواهای آموزشی و شیوه برگزاری کلاسهای کارسوق توضیحاتی ارائه نمودند و در انتها دانش آموزان به طر سوالات خود پرداختند.