وبینار کار سوق لیزر و کوانتوم ویژه  مدیران و رابطین کارسوق برگزار شد

وبینار کار سوق لیزر و کوانتوم ویژه  مدیران و رابطین کارسوق برگزار شد

جلسه وبینار با حضور مدیران و رابطین کارسوق مدارس سمپادشهر تهران -البرز- قزوین-و شهرستان های استان تهران برگزار شد در این جلسه در زمینه اهداف کار سوق ، جامعه هدف ،و زمانبندی ثبت نام ،محتوی های آموزشی و چگونگی برگزاری کلاسهای آنلاین توضیحاتی توسط مسئول دبیر خانه کار سوق لیزر و کوانتوم آقای مرادی از دبیرستان شهید ستاری ورامین داده شد و در انتها مدیران و رابطین  کارسوق به طرح سوالات خود پرداختند